A1 Capital Menkul Degerler A.s.
Daha yak?n hizmeti daha iyi imkanlarla sunmak i?in ?al?_an A1 Capital, Sermaye piyasalar?ndaki tùm ihtiya?lar?n?za, do_rudan ?_zùmler sunmak i?in burada. Amac?m?z, ?iyi hizmetí denince akla gelen ilk arac? kurum olmak. Bunun i?in sermayemiz gù?lù, teknolojik alt yap?m?z her zaman h?zl?. Uzman personelimiz ile her ge?en gùn bùyùyen ailemiz ve irtibat bùrolar?m?z ile size daha yak?n olmaya ?al?_?yoruz. énceliklerinize _nem veriyor ve tercihlerinize g_re imkanlar sunuyoruz. Her y_nùmùzle _effaf, hesap verebilir ve kolayl?kla ula_?labilir olmak bizi bir ad?m _ne ??kar?yor. Bilginin _nemine inan?yoruz, e_itim ve analizlerimiz ile size destek oluyor, fark yaratacak her geli_meyi ve ùrùnù beraber takip ediyoruz. Sizleri de A1 Capitalíin yak?n ve h?zl? hizmetine bekliyoruz.
Investment Banking
Istanbul, Turkey
About

Daha yak?n hizmeti daha iyi imkanlarla sunmak i?in ?al?_an A1 Capital,

Sermaye piyasalar?ndaki tùm ihtiya?lar?n?za, do_rudan ?_zùmler sunmak i?in burada.

Amac?m?z, ?iyi hizmetí denince akla gelen ilk arac? kurum olmak. Bunun i?in sermayemiz gù?lù, teknolojik alt yap?m?z her zaman h?zl?.

Uzman personelimiz ile her ge?en gùn bùyùyen ailemiz ve irtibat bùrolar?m?z ile size daha yak?n olmaya ?al?_?yoruz.

énceliklerinize _nem veriyor ve tercihlerinize g_re imkanlar sunuyoruz.

Her y_nùmùzle _effaf, hesap verebilir ve kolayl?kla ula_?labilir olmak bizi bir ad?m _ne ??kar?yor.

Bilginin _nemine inan?yoruz, e_itim ve analizlerimiz ile size destek oluyor, fark yaratacak her geli_meyi ve ùrùnù beraber takip ediyoruz.

Sizleri de A1 Capitalíin yak?n ve h?zl? hizmetine bekliyoruz.

Contacts
PERSON
ROLE
CONTACT INFO & EMAIL
ACTIONS
Site Traffic
 • 340337 Global Rank
 • 7449
  Turkey
 • 99.9 K Estimated Visits
Traffic Sources
 • Direct
  41.10%
 • Search
  40.25%
 • Social
  10.55%
 • Mail
  6.48%
 • Referrals
  1.62%
 • Display
  0.00%
Geography Breakdown
Powered by
Alexa Traffic Data
Global Rank 315,073
938,406
Turkey Rank 8,623
36,934
Turkey Page Views 100.0%
15.4%
Mobile App Data
MixRank is the most comprehensive database of mobile apps, developers, SDKs, technologies, services, and integrations. Learn more.
 • 0 SDKs
 • App Url: https://itunes.apple.com/app/a1-capital-menkul-degerler-a-s-/id950358649
 • App Support: http://www.a1capital.com.tr
 • Genre: Finance
 • Bundle ID: com.bh.hissekocu
 • App Size: 5.79 M
 • Version: 3.2
 • Release Date: January 6th, 2015
 • Update Date: April 13th, 2020

Description:

Hisse Ko?u , ücretsiz yat?r?mc? deste?idir. Bu hizmet A1 Capital’in Yat?r?m Dan??manl??? yetkisi kapsam?nda piyasalardaki oynakl??a kar?? sizi korumaya ?al??an, ?nemli geli?meleri size an?nda aktaran, al?m sat?m ?nerileri ile yol g?steren uygulamad?r. A1 Capital Yat?r?m Menkul De?erler A.?.’nin uzman kadrosundan olu?ur. Uygulama ile Hisse Ko?u ekibinden gelen tüm ?neri, sinyal ve haberlere an?nda ula?abilirsiniz.

A1 Capital bu hizmeti Yat?r?m Dan??manl??? S?zle?mesi ile Yat?r?m Dan??manl??? yetkisi kapsam?nda sunar. Sadece Hisse Senetleri ve Viop Endeks kontratlar? kapsam?nda ?neriler payla??l?r. Bu ?neriler temel analize dayal?, bilan?osu gü?lü, kar beklentisi ve i?lem derinli?i olan A ve B grubu hisse senetleridir.

www.hissekocu.com adresinden kay?t olun size hemen ula?al?m.

Daily Downloads Oct 01 - 31, 2020
Social Data
A1 Capital Menkul Degerler A.s. receives traffic in countries such as Turkey, United Arab Emirates.

They are headquartered at Istanbul, Turkey, and have advertising & marketing contacts listed on Thalamus. A1 Capital Menkul Degerler A.s. works with Advertising technology companies such as Google Remarketing, DoubleClick.Net.
日本日本乱码伦视频在线观看_中文字幕人成乱码在线观看_波多野结衣中文字幕在观线看